Công đoàn Quảng Nam: 120 ngàn đoàn viên, CNVCLĐ được thụ hưởng từ “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên...
Sáng ngày 16/01/2019, LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
Chính sách lao động, tiền lương NLĐ cần biết từ tháng 1-2019
Người lao động được quyền tham gia ý kiến khi xây dựng, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động.
Công tác tài chính góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn
Ngày 25/10, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá công tác tài chính công đoàn 2017 và 9 tháng năm 2018.
Hướng dẫn khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”
Ngày 12/12/2018, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 2443/HD-TLĐ về khen thưởng các chuyên đề, trong đó, quy định khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” như...

Liên kết website

BẢN QUYỀN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NAM
Giấy phép :15/GP-TTĐT
Địa chỉ : 10 Trần Phú - TP.Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.852.510 - Fax : 02353.812.395
Email: congdoanqnam@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

000072304