Tài liệu Đại hội

Góp ý dự thảo Báo cáo Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII
Thảo luận, tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028
Kế hoạch tuyên truyền, trang trí Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII
tuyên truyền, trang trí Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028
Công văn về Chương trình Đại hội
V/v chương trình đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028 (có biểu mẫu đính kèm)
Công văn số 898/LĐLĐ ngày 22/5/2023 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh
Một số lưu ý đối với đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (có kèm biểu mẫu)
Hướng dẫn thảo luận, tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028
Hướng dẫn số 51/HD-LĐLĐ ngày 28/4/2023 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Nam (kèm theo dự thảo Báo cáo Đại hội Công đoàn tỉnh)
Công văn số 850/LĐLĐ, ngày 14/4/2023 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Nam
Về việc lấy ý kiến sửa đổi bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam
Truyền hình lao động và công đoàn


  Liên kết website

  BẢN QUYỀN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NAM
  Giấy phép :15/GP-TTĐT
  Địa chỉ : 10 Trần Phú - TP.Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
  Điện thoại : 02353.852.510 - Fax : 02353.812.395
  Email: congdoanqnam@gmail.com
  Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

  Tổng số lượt truy cập

  00005603572