Xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh

Các cấp công đoàn thị xã Điện Bàn: thực hiện tốt công tác đại diện, chăm lo cho người lao động
Ngày 11/01/2019, Liên đoàn Lao động thị xã Điện Bàn tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và sơ kết hoạt động công đoàn các trường học Học kỳ I, triển khai nhiệm vụ Học kỳ II, năm học 2018 - 2019.
LĐLĐ huyện Đại Lộc: quản lý 6.500 đoàn viên công đoàn
Ngày 10.01.2019, LĐLĐ huyện Đại Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
LĐLĐ thành phố Tam Kỳ: Khen thưởng 23 tập thể và 71 cá nhân có thành tích trong hoạt động công đoàn năm 2018
Ngày 08.1.2019, LĐLĐ thành phố Tam Kỳ tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018, triển khai phương hướng hoạt động năm 2019.
LĐLĐ tỉnh: Tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ chuyên trách công đoàn
Thực hiện các quyết định của Tỉnh ủy Quảng Nam về công tác cán bộ, sáng nay 07.01.2019, Thường trực LĐLĐ tỉnh đã gặp mặt và công bố các quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ chuyên trách công đoàn.
LĐLĐ huyện Thăng Bình: phát triển 1.366 đoàn viên mới trong năm 2018
Ngày 04/01/2019, LĐLĐ huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Liên kết website

BẢN QUYỀN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NAM
Giấy phép :15/GP-TTĐT
Địa chỉ : 10 Trần Phú - TP.Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.852.510 - Fax : 02353.812.395
Email: congdoanqnam@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

000072305