Get Adobe Flash player
Chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tài khoản

Tài khoản  
 

Thư viện video

Thư viện Âm nhạc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về Website này?
XÂY DỰNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN GẮN VỚI CHẤT LƯỢNG
Người đăng: Nguyễn Thị Thu Hiền .Ngày đăng: 02/05/2018 .Lượt xem: 254 lượt.
Đặng Văn Chương

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28-01-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) vềtiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, đội ngũ CNVCLĐ cả nước nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng đã trưởng thành đáng kể, phát triển cả về số lượng và chất lượng, cơ cấu ngành nghề đa dạng hơn, đóng vai trò nòng cốt trong khối liên minh công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh. Chất lượng đội ngũ CNLĐ trong các lĩnh vực từng bước được nâng lên, lực lượng lao động trẻ đã thể hiện sự năng động, sáng tạo, thích ứng với cơ chế thị trường, nhanh chóng tiếp thu ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất.
Từ khi có Nghị quyết 20, toàn tỉnh đã phát triển tăng thêm thực tế 66.557 đoàn viên, nâng tổng số lên 126.414 đoàn viên. Thành lập mới 501 CĐCS, nâng tổng số CĐCS toàn tỉnh hiện nay 1.917 CĐCS. Công tác tuyên truyền, giáo dục được các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, tuyên truyền sâu rộng chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, sáng tạo phù hợp với điều kiện làm việc, sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp, từng ngành nghề, lứa tuổi và điều kiện làm việc của CNVCLĐ. Các cấp Công đoàn toàn tỉnh tổ chức 2.902 lớp học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, với 355.442 lượt CNVCLĐ tham dự; 4.090 lớp học tập các văn bản pháp luật Nhà nước và giáo dục truyền thống với 147.395 lượt CNVCLĐ tham dự.
Về đời sống vật chất, tinh thần của công nhân lao động ngày được nâng lên, phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” được chú trọng. Toàn tỉnh có trên 734 đội văn nghệ quần chúng, 814 tủ sách pháp luật, 1.520 sân bóng chuyền, sân bóng đá, sân cầu lông, khu vui chơi giải trí, thể thao và các câu lạc bộ theo sở thích như, tennis, bóng bàn, thơ, nhạc,... 18 trung tâm Văn hóa thể thao cấp huyện; 10 nhà thi đấu thể thao cấp tỉnh. Thiết chế văn hóa tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc bước đầu được đưa vào hoạt động.

LĐLĐ tỉnh tổ chức chương trình Tết sum vầy tại Nhà văn hóa lao động KCN Điện Nam - Điện Ngọc
Các cấp công đoàn duy trì mua 1.200 tờ Báo Lao động hằng ngày; đăng tải trên 2.235 tin, bài, phóng sự về hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức học tập, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật được trên 1.500 lớp, cấp phát trên 66.500 tờ rơi, 4.500 sổ tay tuyên truyền các loại... Xây dựng và phát sóng chương trình “Lao động & Công đoàn” trên sóng Đài PT-TH Quảng Nam.
Công tác đào tạo nghề, nâng cao trình độ học vấn, trình độ kỹ thuật trong CNVCLĐ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Đảng đoàn chỉ đạo BTV LĐLĐ tỉnh và Công đoàn các cấp tổ chức tập huấn cho cán bộ chủ chốt, cán bộ Công đoàn các cấp nắm vững chủ trương và các biện pháp nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp. Có 126.203 lượt người được tuyên truyền về học tập nâng cao trình độ học vấn, đạt tỷ lệ 87%; 102.837 lượt người được tuyên truyền về nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp, đạt tỷ lệ 71%; 124.238 lượt người được tuyên truyền các nội dung về pháp luật, đạt tỷ lệ 86%; 52.430 người được tuyên truyền về kỹ năng sống, đạt tỷ lệ 36%.
Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật về lao động, công đoàn, các nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ tại 525 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phối hợp giải quyết 63 vụ lãn công, ngừng việc tập thể có liên quan đến tiền lương và các vấn đề khác ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.
Công đoàn các cấp trong tỉnh quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả TƯLĐTT”. Phát huy dân chủ cơ sở, các cấp Công đoàn đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp cùng Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hằng năm tổ chức Hội nghị CB, CC đạt 99% - 100%. Việc tổ chức Hội nghị NLĐ trong các DNNN, công ty Cổ phần, công ty TNHH có trên 60%.
Trong hệ thống công đoàn có 01 Văn phòng Tư vấn pháp luật và 22 tổ tư vấn với 107 tư vấn viên kiêm nhiệm; trong 10 năm qua, Văn phòng tư vấn pháp luật, các tổ tư vấn thuộc các cấp công đoàn trong tỉnh đã tư vấn cho gần 7.000 công nhân, lao động. Công đoàn khởi kiện, tham gia tố tụng giải quyết các vụ tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể nợ BHXH, nợ kinh phí Công đoàn kéo dài.
Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống của đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh, trong những năm qua, Ban Thường vụ đã tập trung chỉ đạo các vấn đề như: tình hình “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động” Chương trình “Tết Sum vầy”, chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” đã xây dựng được 450 nhà, số tiền hơn 13,3 tỷ đồng. Tình hình cải thiện tiền lương, thu nhập, đời sống và điều kiện làm việc của người lao động dược cải thiện, bình quân lương hằng tháng hiện nay tại tỉnh Quảng Nam: từ hơn 4,6tr - 6tr đồng.
Liên đoàn Lao động tỉnh chú trọng phát động các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, trọng tâm là phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", tôn vinh 362 công nhân lao động tiêu biểu tại các Hội nghị điển hình tiên tiến. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã phối hợp, tham gia với UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động Giải thưởng Huỳnh Ngọc Huệ, giải thưởng cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ có nhiều công lao đóng góp xây dựng tổ chức công đoàn của tỉnh. Công tác khảo sát, đánh giá thực tiễn tình hình giai cấp công nhân, làm cơ sở cho việc xây dựng các chủ trương, chính sách phù hợp đối với công nhân tại địa phương, đơn vị. Hoạt động đối thoại giữa chủ doanh nghiệp với công nhân đã được quan tâm hơn, thông qua nhiều hình thức như hội nghị CBCC, hội nghị Người lao động, đại hội cổ đông,...
Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 20 các cấp công đoàn đã làm tốt công tác tham mưu với các cấp ủy đảng tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Các cấp công đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về chính trị, ý thức giai cấp, phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Làm tốt công tác vận động phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn ở các doanh nghiệp, nhất là trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, công tác đào tạo, dạy nghề cho CNVCLĐ được chú trọng, tỷ lệ qua đào tạo ngày càng cao; đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ CB, CNVCLĐ được cải thiện; tiền lương, thu nhập và đời sống của người lao động được nâng lên; công tác an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ được các ngành, các cấp và các chủ doanh nghiệp quan tâm.
Chất lượng xây dựng GCCN, đội ngũ CB, CNVCLĐ và tổ chức công đoàn của tỉnh không ngừng lớn mạnh và có bước trưởng thành, tiếp tục phát triển về số lượng, nâng cao về chất lượng, ngày càng đa dạng về cơ cấu, việc làm và đời sống từng bước được cải thiện,… Vị thế của tổ chức công đoàn trong xã hội được nâng lên, đoàn viên và người lao động ngày càng tin tưởng vào tổ chức công đoàn, qua đó, tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn trong CNVCLĐ, ý thức trách nhiệm, lòng nhiệt tình, tinh thần hăng say lao động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, giai cấp công nhân đóng góp to lớn vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam trong những năm đến./.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Sôi nổi các giải cầu lông chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII
Nâng cao kỹ năng thương lượng tập thể cho cán bộ công đoàn các cấp
LĐLĐ tỉnh Bình Dương: trao 2 căn nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên, CNVCLĐ Quảng Nam
Hoàn thành đợt khám mắt toàn diện cho công nhân tại Quảng Nam
LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo hoạt động CĐCS trường học
Trên 300 CNVCLĐ tham gia Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam lần thứ 22 năm 2018
LĐLĐ tỉnh và Sở VH,TT&DL ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2019-2023
LĐLĐ TỈNH QUẢNG NAM
Trao thưởng cuộc thi Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ 16
LĐLĐ tỉnh: tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động
LĐLĐ tỉnh: Thăm hỏi động viên đoàn viên bị cháy nhà
    
1   2   3   4  
    
Các tin cũ hơn:
LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
LĐLĐ tỉnh Quảng Nam: làm việc và chúc Tết Bunpimay tại tỉnh Sê Kông (Lào).
LĐLĐ tỉnh: Hội nghị tổng kết công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2017 và tập huấn công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2018
CÔNG ĐOÀN VỚI XÂY DỰNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN
Phấn đấu 70% CĐCS có Báo Lao động
LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng tổ chức thành công đại hội theo đúng kế hoạch
XÂY DỰNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN TỈNH QUẢNG NAM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU MỚI
LĐLĐ tỉnh: tổng kết công tác nữ công năm 2017
Giao lưu bóng chuyền chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh
VẤN ĐỀ CÁN BỘ
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

 
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập