Get Adobe Flash player
Công đoàn tỉnh Quảng Nam “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thiết thực, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới của quê hương đất nước”
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Tài khoản

Tài khoản  
 


Thư viện video

Thư viện Âm nhạc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về Website này?
 • LĐLĐ huyện Bắc Trà My: thành lập CĐCS tại 02 xã vùng cao Trà Ka và Trà Giáp.

 • Công đoàn Quảng Nam: Đẩy mạnh xây dựng các thiết chế văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

 • Công đoàn các KCN: Tập huấn pháp luật lao động cho cán bộ CĐCS

 • LĐLĐ huyện Phú Ninh: thành lập CĐCS trong “Tháng Công nhân” năm 2015.

Đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở
Ngày 8.5.2015, Ban Chỉ đạo xây dựng đời sống văn hoá của tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Năm qua, công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện xây dựng gia đình văn hoá, thôn, tổ dân phố, tộc họ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá. Kết quả xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp năm 2014 là 1.764.
• TỔNG LIÊN ĐOÀN: Triển khai công tác tổ chức, cán bộ công đoàn
• Niềm tin mới ở tân Chủ tịch
Công đoàn Quảng Nam: Đẩy mạnh xây dựng các thiết chế văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.
• LĐLĐ tỉnh: kịp thời động viên CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong “Tháng công nhân”.
• TRÍ THỨC VÀ SỰ LIÊN MINH CÔNG - NÔNG - TRÍ
LĐLĐ huyện Bắc Trà My: thành lập CĐCS tại 02 xã vùng cao Trà Ka và Trà Giáp.
Vừa qua, LĐLĐ huyện Bắc Trà My đã tổ chức triển khai Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tổ chức Lễ kết nạp gần 90 đoàn viên, thành lập CĐCS tại hai xã Trà Ka và Trà Giáp. Đây là hai xã thuộc vùng sâu, vùng xa của huyện, điều kiện hạ tầng cơ sở, kinh tế, xã hội còn gặp rất nhiều khó khăn.
• LĐLĐ huyện Phú Ninh: thành lập CĐCS trong “Tháng Công nhân” năm 2015.
• LĐLĐ huyện Tây Giang: Tổ chức Hội nghị tổng kết điển hình tiên tiền trong CNVCLĐ và sơ kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ 05 năm (2010-2014)
Công đoàn các KCN: Tập huấn pháp luật lao động cho cán bộ CĐCS
Vừa qua, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn các văn bản pháp luật lao động cho gần 70 cán bộ CĐCS trực thuộc.
• CĐCS công ty Điện lực Quảng Nam: Chạy Việt dã tuyên truyền tiết kiệm điện
• CĐ ngành Giao thông Vận tải tổ chức Giải bóng đá chào mừng “Tháng Công nhân” năm 2015
Báo cáo hoạt động Công đoàn tháng 4 và chương trình công tác tháng 5/2015
• Thông tin hoạt động Công đoàn huyện, thị xã, thành phố, ngành tháng 4/2015
• Báo cáo tháng 3/2015

Huân chương độc lập


 • Kế hoạch số 40
  Triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-BCH ngày 08/5/2015 của BCH LĐLĐ tỉnh Quảng Nam về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm tra công đoàn"
 • Công văn số 170
  v/v nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức năm 2015
 • Hướng dẫn UBKT
  Sơ kết nửa nhiệm kỳ hoạt động kiểm tra công đoàn các cấp
 • Hướng dẫn số 14
  Đề cương báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ
 • Hướng dẫn số 13
  Tổ chức Tháng hành động vì Trẻ em, ngày Gia đình Việt Nam và các ngày kỷ niệm về dân số năm 2015
 • Nghị quyết số 12
  Về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm tra công đoàn
 • Công văn của UBKT
  V/v báo cáo hoạt động UBKT 6 tháng đầu năm 2015
    

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập