Chi tiết tin

Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Hiệp Đức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2022

Người đăng: Admin Công đoàn Ngày đăng: 16:21 | 07/07 Lượt xem: 950

Trong 03 ngày, từ ngày 04 - 06/7, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Hiệp Đức đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ CĐVN và công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn tại 09 đơn vị (07 CĐCS cơ quan hành chính sự nghiệp, 01 CĐCS đơn vị sự nghiệp công lập và 01 CĐCS doanh nghiệp).

Đ/c Phạm Chí Sang - Chủ tịch CĐCS Khối Mặt trận-Đoàn thể huyện
 thông qua nội dung Báo cáo tự kiểm tra ĐLCĐVN năm 2022
Kết quả kiểm tra cho thấy, các đơn vị phối hợp với chính quyền, Ban Giám đốc công ty tuyên truyền, phổ biến kịp thời đến đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết công đoàn các cấp; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ sinh hoạt Ban Chấp hành đảm bảo theo quy định; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; phối hợp tổ chức tốt Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ hằng năm…
Công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn cơ bản thực hiện nghiêm chỉnh theo các văn bản quy định của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam. Đảm bảo thu đủ, thu kịp thời đoàn phí công đoàn; việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả, tiết kiệm chi hành chính và chi khác; tập trung kinh phí chi hoạt động phong trào, chi thăm hỏi đoàn viên; lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán tương đối khoa học; lập báo cáo quyết toán thu, chi tài chính công đoàn đảm bảo thời gian quy định…
Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian đến tại một số CĐCS như: Chương trình toàn khóa, hằng năm chưa cập nhật kịp thời; việc thu đoàn phí chưa điều chỉnh đúng theo quỹ lương tính thu đoàn phí công đoàn; chưa tổ chức kiểm tra tài chính đồng cấp; một số chứng từ chi còn thiếu hồ sơ; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân chưa rõ nét; …

Tác giả: Thanh Nhàn

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Truyền hình lao động và công đoàn


  Liên kết website

  BẢN QUYỀN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NAM
  Giấy phép :15/GP-TTĐT
  Địa chỉ : 10 Trần Phú - TP.Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
  Điện thoại : 02353.852.510 - Fax : 02353.812.395
  Email: congdoanqnam@gmail.com
  Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

  Tổng số lượt truy cập

  00005405663