Chi tiết tin

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động công đoàn năm 2019

Nhằm đánh giá kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020; phát động phong trào thi đua năm 2020. Các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả một năm hoạt động, trên cơ sở đó nghiêm túc nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế cần phải được tập trung khắc phục trong năm 2020. Theo đó, trong năm 2020, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; công tác tài chính; công tác nữ công; các hoạt động xã hội, tình nghĩa.v.v... Tại hội nghị, các đơn vị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2019.

* LĐLĐ huyện Thăng Bình: Tổ chức hội nghị vào chiều ngày 03/01/2020, trao Bằng khen LĐLĐ tỉnh cho 06 tập thể và 13 cá nhân; Giấy khen LĐLĐ huyện cho 23 tập thể và 22 cá nhân.
Đ/c Phan Minh Á - PCT LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân
* LĐLĐ huyện Tiên Phước: Tổ chức hội nghị vào sáng ngày 07/01/2020, trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho 05 tập thể và 02 cá nhân; Giấy khen LĐLĐ huyện cho 05 tập thể và 22 cá nhân.
Đ/c Lê Ngọc Thanh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Tiên Phước trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân
* LĐLĐ huyện Đông Giang: Tổ chức hội nghị vào sáng ngày 07/01/2020, trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho 03 tập thể và 02 cá nhân; Giấy khen LĐLĐ huyện cho 03 tập thể và 13 cá nhân.
Đ/c Lưu Văn Thương-PCT LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân
* LĐLĐ thị xã Điện Bàn: Tổ chức hội nghị vào sáng ngày 07/01/2020, trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho 08 tập thể và 12 cá nhân; Giấy khen LĐLĐ thị xã cho 21 tập thể và 37 cá nhân.
Quang cảnh hội nghị
* LĐLĐ huyện Hiệp Đức: Tổ chức hội nghị vào sáng ngày 07/01/2020, trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho 06 tập thể và 03 cá nhân; Giấy khen LĐLĐ huyện cho 15 tập thể và 23 cá nhân.
         Đ/c Huỳnh Lân - Chủ tịch LĐLĐ huyện Hiệp Đức trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân
* LĐLĐ thành phố Tam Kỳ: Tổ chức hội nghị vào sáng ngày 08/01/2020, trao Cờ LĐLĐ tỉnh cho 01 tập thể, Bằng khen 09 tập thể và 13 cá nhân; Bằng khen UBND tỉnh cho 05 tập thể và 07 cá nhân; Giấy khen LĐLĐ thành phố cho 17 tập thể và 43 cá nhân. Cũng tại hội nghị, LĐLĐ thành phố đã tổng kết và trao Giấy khen cho 18 tập thể, 42 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 6b/NQ-BCH và Chỉ thị số 03/CT-TLĐ.
Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Ánh-PCT LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân
* LĐLĐ huyện Duy Xuyên: Tổ chức hội nghị vào sáng ngày 08/01/2020 trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho 04 tập thể và 19 cá nhân; Giấy khen UBND huyện cho 10 tập thể và 10 cá nhân; Giấy khen của LĐLĐ huyện cho 08 tập thể và 17 cá nhân. Theo đó, LĐLĐ huyện tiếp tục là đơn vị dẫn đầu trong khối thi đua LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng và được nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Quang cảnh hội nghị
* LĐLĐ huyện Tây Giang: Tổ chức hội nghị vào sáng ngày 08/01/2020, trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho 04 tập thể và 03 cá nhân; Giấy khen LĐLĐ huyện cho 12 tập thể và 31 cá nhân.
Quang cảnh hội nghị
* LĐLĐ huyện Núi Thành: Tổ chức hội nghị vào sáng ngày 09/01/2020, trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho 06 tập thể và 05 cá nhân; Giấy khen của UBND huyện cho 10 tập thể và 06 cá nhân; LĐLĐ huyện cho 07 tập thể và 12 cá nhân; trao Giấy khen cho 09 tập thể, 25 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 6b/NQ-BCH và Chỉ thị số 03/CT-TLĐ.

Đ/c Nguyễn Thị Kim Thanh-UVBTV, Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân
* LĐLĐ huyện Quế Sơn: Tổ chức hội nghị vào sáng ngày 09/01/2020, trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho 05 tập thể và 05 cá nhân; Giấy khen UBND huyện cho 04 tập thể và 04 cá nhân; Giấy khen LĐLĐ huyện cho 08 tập thể và 12 cá nhân.
Đ/c Bùi Quang Huấn-Chủ tịch LĐLĐ huyện trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân
* LĐLĐ huyện Nông Sơn: Tổ chức hội nghị vào sáng ngày 10/01/2020, trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho 03 tập thể và 01 cá nhân; Giấy khen LĐLĐ huyện cho 03 tập thể và 11 cá nhân; trao Giấy khen cho 03 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc phong trào thi đua “Văn hóa, thể thao” năm 2019.
Đ/c Lưu Văn Thương-PCT LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân
* Công đoàn ngành Viên chức tỉnh: Tổ chức Hội nghị vào sáng ngày 09/01/2020, trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho 07 tập thể và 09 cá nhân; Giấy khen của Công đoàn ngành cho 23 tập thể và 118 cá nhân; trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 01 đồng chí. Năm 2019, Công đoàn Viên chức tỉnh tiếp tục được Liên đoàn Lao động tỉnh công nhận là đơn vị dẫn đầu Khối thi đua Công đoàn ngành và đề nghị tặng Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân
* Công đoàn ngành Y tế: Tổ chức Hội nghị vào sáng ngày 10/01/2020, trao Cờ thi đua xuất sắc của LĐLĐ tỉnh cho 01 tập thể, Bằng khen cho 03 tập thể và 15 cá nhân; Giấy khen của Công đoàn ngành cho 10 tập thể và 16 cá nhân; theo đó, Công đoàn ngành cũng đã tổng kết và trao Giấy khen cho 02 tập thể và 17 cá nhân thành tích xuất sắc 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ; 06 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Văn hóa - Thể thao", "Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” trong năm 2019.
Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Ánh-PCT LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân

Tác giả: Tin tổng hợp

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Liên kết website

BẢN QUYỀN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NAM
Giấy phép :15/GP-TTĐT
Địa chỉ : 10 Trần Phú - TP.Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.852.510 - Fax : 02353.812.395
Email: congdoanqnam@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

00001830794