Chi tiết tin

Tích cực đưa Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) vào cuộc sống

Người đăng: Admin Công đoàn Ngày đăng: 21:40 | 13/06 Lượt xem: 90

Từ khi Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” được ban hành đến nay, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động, tổ chức hội nghị triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Ánh – PCT LĐLĐ tỉnh trao Giấy chứng nhận cho các cá nhân
đoạt giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tìm hiểu chủ trương, chính sách mới
của Đảng, Nhà nước về công nhân, công đoàn” năm 2022
Đồng chí Phan Xuân Quang, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, người lao động, từ khi ra đời đến nay, dù trong hoạt động bí mật hay công khai đều đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng, nhất là về công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ. Trong các văn kiện của Đảng qua các kỳ đại hội có đề cập đến công tác xây dựng tổ chức Công đoàn, nhưng đặc biệt nhất là năm 1967, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 167-NQ/TW ngày 21/9/1967, về việc “Tăng cường công tác vận động công nhân và hoạt động của Công đoàn trong tình hình mới”, và cho đến nay là Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Điều đó khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa sâu sắc trong việc cần tiếp tục đổi mới tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân trong tình hình mới.
Sau khi có Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị và Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Chương trình hành động, LĐLĐ tỉnh kịp thời phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình số 09-CTr/TU ngày 05/11/2021 thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Trong đó xác định rõ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn và các nhóm nhiệm vụ giải pháp gắn với tình hình thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Nam.
Trên cơ sở Chương trình số 09-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh ban hành Chương trình số 114-CTr/ĐĐ ngày 03/12/2021 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, đồng thời chỉ đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động tham mưu và đã có 18/18 Huyện, Thị, Thành ủy ban hành chương trình hoặc kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình số 09-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sau đó, đã phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận cấp ủy cùng cấp tổ chức các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động đến đoàn viên, CNVCLĐ.
Song song với công tác học tập, quán triệt Nghị quyết, để sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chủ động tổ chức hội nghị và mời các cơ quan được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao nhiệm vụ là HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, các sở ban ngành liên quan của tỉnh, các huyện, thị, thành uỷ; qua đó chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong tổ chức và hoạt động công đoàn trong thời gian qua, đồng thời mong muốn các cơ quan tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các cấp công đoàn hoạt động trước những thuận lợi, cũng như thách thức trong tình hình mới. Nhất là tập trung triển khai, cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Chương trình số 09-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra.
Bên cạnh các hình thức viết tin, bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, facebook, các nhóm zalo của LĐLĐ tỉnh và các cấp công đoàn trong tỉnh, LĐLĐ tỉnh đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương trong công tác tuyên truyền Nghị quyết; duy trì chuyên mục “Lao động và Công đoàn” phát trên sóng phát thanh - truyền hình tỉnh, 01 chương trình/tháng trên sóng truyền hình và 02 chương trình/tháng trên sóng phát thanh.
Trong dịp Tháng Công nhân năm 2022, LĐLĐ tỉnh tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về công nhân, công đoàn”. Nội dung tìm hiểu là các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị, Chương trình số 09-CTr/TU ngày 05/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động và một số điểm mới của Bộ Luật Lao động năm 2019. Cuộc thi diễn ra trong 20 ngày, với 01 đợt thi, có 13.522 người đăng ký và 20.024 lượt dự thi, trong đó có rất nhiều người trả lời chính xác 100% (đúng 20/20 câu hỏi).
Đây là Cuộc thi thành công trên cả hai phương diện số lượng và chất lượng. Với hơn 13.500 người quan tâm tìm hiểu chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh trong tình hình mới; những chính sách mới của Nhà nước về nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, cũng như những quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến người lao động. Qua đó, nhằm trang bị và củng cố thêm nhận thức chính trị, hiểu biết pháp luật cho đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động. Đồng thời cũng là dịp để cán bộ lãnh đạo các cấp và xã hội hiểu hơn, quan tâm hơn đến tổ chức và hoạt động công đoàn, chăm lo tốt hơn đời sống công nhân lao động.
Qua 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, với sự quyết tâm và nỗ lực của các cấp công đoàn toàn tỉnh, đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, đồng hành nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn Quảng Nam trong tình hình mới.

Tác giả: Phương Nguyên

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Truyền hình Lao động và Công đoàn


  Liên kết website

  BẢN QUYỀN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NAM
  Giấy phép :15/GP-TTĐT
  Địa chỉ : 10 Trần Phú - TP.Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
  Điện thoại : 02353.852.510 - Fax : 02353.812.395
  Email: congdoanqnam@gmail.com
  Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

  Tổng số lượt truy cập

  00003804894