Chi tiết tin

Liên đoàn Lao động thành phố Tam Kỳ chủ động triển khai xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Người đăng: Admin Công đoàn Ngày đăng: 16:26 | 06/04 Lượt xem: 275

Trong những năm qua, với sự tham gia tích cực của các cấp công đoàn, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nói chung và phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa nói riêng trên địa bàn thành phố Tam Kỳ đã đạt được những kết quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, xây dựng nếp sống, môi trường làm việc văn minh, văn hóa, an toàn trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Từ năm 2022, tổ chức Công đoàn đảm nhận vai trò chủ trì, trực tiếp hướng dẫn, triển khai thực hiện phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” theo Hướng dẫn số 58/HD-TLĐ, ngày 10/5/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg, ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026; Quyết định số 1231/QĐ-UBND, ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2022 – 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. LĐLĐ tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 45-HD/LĐLĐ ngày 17/02/2023 về triển khai thực hiện xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Trên cơ sở hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ thành phố Tam Kỳ ban hành Hướng dẫn số 29-HD/LĐLĐ ngày 10/3/2023 về triển khai xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022 - 2026.

Đ/c Phan Dương Nhựt – Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Tam Kỳ
triển khai hướng dẫn xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa
năm 2023
Điểm mới trong thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa lần này là do LĐLĐ tỉnh trực tiếp chỉ đạo triển khai và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh ký công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 02 năm và 05 năm.
Các tiêu chí đã có nhiều thay đổi so với trước đây, trong đó tập trung nhiều vào việc xây dựng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCNLĐ); vấn đề xây dựng đạo đức, lối sống, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm của CBCCVCNLĐ.
Chú trọng về văn hóa và kỹ năng ứng xử văn minh, tác phong, nền nếp làm việc; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật tại nơi làm việc, nhất là pháp luật lao động, pháp luật về CBCCVC, các quy định, chuẩn mực về văn hóa công sở, văn hóa công vụ; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tính gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của cá nhân tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trong cộng đồng xã hội.
Mục tiêu phấn đấu đưa ra trong Quyết định của UBND tỉnh và Hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh cao hơn bình quân cả nước. Đối với vùng đồng bằng, phấn đấu 95% CBCCVCLĐ được hưởng thụ, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hải đảo, biên giới, phấn đấu 90% CBCCVCNLĐ được hưởng thụ, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. (Chỉ tiêu tính trên tổng số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký tham gia thực hiện xây dựng đạt chuẩn văn hóa).
Để đạt được mục tiêu trên, ngay từ đầu năm 2023, LĐLĐ thành phố đã chỉ đạo công đoàn cơ sở cần chủ động phối hợp tốt với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, giám đốc doanh nghiệp tổ chức phát động, đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa dựa trên 4 nhóm tiêu chí. Đối với cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa: hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở; quan tâm nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của CBCCVCNLĐ; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đối với doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa: sản xuất, kinh doanh ổn định và từng bước phát triển; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người lao động; nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Quang cảnh Hội nghị
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Tam Kỳ, đồng chí Nguyễn Thị Thao cho biết, để tiếp tục đưa phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn thành phố Tam Kỳ đạt chất lượng, hiệu quả và đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đoàn viên, CBCCVCNLĐ, các công đoàn cơ sở cần phát huy vai trò trách nhiệm, tính chủ động trong triển khai, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, CBCCVCNLĐ hưởng ứng, thực hiện các tiêu chí về xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; tổ chức phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước gắn với các phong trào, nội dung tiêu chí về xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.
Thời gian tới, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Tam Kỳ sẽ thường xuyên đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc đăng ký, triển khai thực hiện phong trào ở cơ sở; kịp thời động viên, khuyến khích, biểu dương và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả của công đoàn trong triển khai thực hiện phong trào.
Tin tưởng rằng, với nhiệm vụ mới, cùng với sự chủ động tích cực của các cấp công đoàn thành phố, sự đồng hành, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, giám đốc doanh nghiệp, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn thành phố Tam Kỳ sẽ tiếp tục được triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khí thế thi đua sôi nổi trong các cấp công đoàn, góp phần nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho đoàn viên, CBCCVCNLĐ, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đoàn kết, văn minh, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất, kinh doanh đề ra.

Tác giả: Phan Dương Nhựt

Nguồn tin: LĐLĐ thành phố Tam Kỳ

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Truyền hình lao động và công đoàn


  Liên kết website

  BẢN QUYỀN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NAM
  Giấy phép :15/GP-TTĐT
  Địa chỉ : 10 Trần Phú - TP.Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
  Điện thoại : 02353.852.510 - Fax : 02353.812.395
  Email: congdoanqnam@gmail.com
  Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

  Tổng số lượt truy cập

  00004663294