Danh bạ ĐT các cấp công đoàn

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 5 GoPage size:
41 Đội Trần Ngọc Đội Chủ tịch
LĐLĐ HUYỆN THĂNG BÌNH
0984 497 749
3 874 044
42 Sơn Vũ Thái Sơn Phó Chủ tịch
LĐLĐ HUYỆN THĂNG BÌNH
0948 727 427
3 874 044
43 Thám Nguyễn Đăng Thám Phó Chủ tịch
LĐLĐ HUYỆN THĂNG BÌNH
0986 695 347
44 Thanh Lê Ngọc Thanh Chủ tịch
LĐLĐ HUYỆN TIÊN PHƯỚC
0986 958 782
3 884 357
45 Chỉ Nguyễn Đình Chỉ Phó Chủ tịch
LĐLĐ HUYỆN TIÊN PHƯỚC
0978 855 117
3 884 357
46 Vĩnh Nguyễn Kỳ Vĩnh Chủ tịch
CĐ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
0905 812 034
47 Thành Trần Văn Thành Phó Chủ tịch
CĐ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
035 2107 999
3 811 316
48 Phú Mỹ Mai Thị Phú Mỹ Phó Chủ tịch
CĐ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
0905 203 829
3 811 585
49 Kim Loan Nguyễn Thị Kim Loan Chủ tịch
CĐ NGÀNH GIÁO DỤC
0935 307 075
3 852 664
50 Vân Bùi Cao Vân Phó Chủ tịch
CĐ NGÀNH GIÁO DỤC
0905 374 199
51 Bảo Trần Quốc Bảo Chủ tịch
CĐ VIÊN CHỨC TỈNH
0914 152 727
3 811 818
52 Thủy Nguyễn Thị Thủy Phó Chủ tịch
CĐ VIÊN CHỨC TỈNH
0982 370 765
3 812 526
53 Vũ Thái Hoàng Vũ Chủ tịch
CĐ NGÀNH XÂY DỰNG
0905 515 717
54 Thái Trịnh Xuân Thái Phó Chủ tịch
CĐ NGÀNH XÂY DỰNG
55 Ngọc Ánh Phạm Thị Ngọc Ánh Chủ tịch
CĐ NGÀNH Y TẾ
0903 810 638
3 859 833
56 Á Nguyễn Á Phó Chủ tịch
CĐ NGÀNH Y TẾ
57 Tiến Lê Văn Tiến Phó Chủ tịch
CĐ NGÀNH Y TẾ
58 Lam Lê Hùng Lam Chủ tịch
CĐCS CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH - XÃ HỘI
0903 597 141
3 813 713
59 Hồ Huỳnh Văn Hồ Phó Chủ tịch
CĐCS CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH - XÃ HỘI
0905 131 356
60 Đức Dương Tấn Đức Chủ tịch
CĐCS CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG
0914.239.157

Liên kết website

BẢN QUYỀN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NAM
Giấy phép :15/GP-TTĐT
Địa chỉ : 10 Trần Phú - TP.Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.852.510 - Fax : 02353.812.395
Email: congdoanqnam@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

0000240172