Danh bạ ĐT các cấp công đoàn

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 5 GoPage size:
21 Đing Zơ Râm Đing Phó Chủ tịch
LĐLĐ HUYỆN NAM GIANG
0977 034 610
22 Tài Phan Mạnh Tài Chủ tịch
LĐLĐ HUYỆN NAM TRÀ MY
032 6626812
3 880 024
23 Hải Nguyễn Thị Hải Phó Chủ tịch
LĐLĐ HUYỆN NAM TRÀ MY
0974 159 200
3 880 024
24 Ân Trần Phước Ân Chủ tịch
LĐLĐ HUYỆN NÔNG SƠN
0905 750 315
3 656 969
25 Đa Hà Văn Đa Phó Chủ tịch
LĐLĐ HUYỆN NÔNG SƠN
039 851 044 7
26 Thư Nguyễn Văn Thư Chủ tịch
LĐLĐ HUYỆN NÚI THÀNH
0905 345308
3 871 224
27 Hữu Nguyễn Văn Hữu Phó Chủ tịch
LĐLĐ HUYỆN NÚI THÀNH
0914 781 674
3 871 224
28 Hồng Kiều Huỳnh Thị Hồng Kiều Phó Chủ tịch (kiêm nhiệm)
LĐLĐ HUYỆN NÚI THÀNH
29 Thu Thủy Võ Thị Thu Thủy Chủ tịch
LĐLĐ HUYỆN PHÚ NINH
0905 658 977
3 847 557
30 Hùng Vương Tấn Hùng Phó Chủ tịch
LĐLĐ HUYỆN PHÚ NINH
0973 739 767
3 601 097
31 Nhàng Nguyễn Thị Nhàng Phó Chủ tịch (kiêm nhiệm)
LĐLĐ HUYỆN PHÚ NINH
32 Hào Nguyễn Văn Hào Chủ tịch
LĐLĐ HUYỆN PHƯỚC SƠN
0935 525 514
3 881 153
33 Lệ Võ Thị Lệ Phó Chủ tịch
LĐLĐ HUYỆN PHƯỚC SƠN
34 Huấn Bùi Quang Huấn Chủ tịch
LĐLĐ HUYỆN QUẾ SƠN
0905 401 635
3 885 182
35 Xuân Nguyễn Viết Xuân Phó Chủ tịch
LĐLĐ HUYỆN QUẾ SƠN
0976 262 291
3 885 182
36 Tình Bùi Tình Chủ tịch
LĐLĐ TP TAM KỲ
0935 215 748
3 851 617
37 Nhựt	Phan Dương Nhựt Phó Chủ tịch
LĐLĐ TP TAM KỲ
0905 641 314
3 829 280
38 Thao Nguyễn Thị Thao Phó Chủ tịch
LĐLĐ TP TAM KỲ
0905 101 883
3 829 280
39 Biên Bhling Biên Chủ tịch
LĐLĐ HUYỆN TÂY GIANG
0362 608 953
3 796 097
40 Trạng Vũ Như Trạng Phó Chủ tịch
LĐLĐ HUYỆN TÂY GIANG
0979 428 708

Liên kết website

BẢN QUYỀN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NAM
Giấy phép :15/GP-TTĐT
Địa chỉ : 10 Trần Phú - TP.Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.852.510 - Fax : 02353.812.395
Email: congdoanqnam@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

0000240277