Danh bạ ĐT các cấp công đoàn

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 4 GoPage size:
21 Hào Nguyễn Văn Hào Chủ tịch
LĐLĐ HUYỆN PHƯỚC SƠN
0935 525 514
3 881 153
22 Lâm Trần Đình Lâm Phó Chủ tịch
LĐLĐ HUYỆN PHƯỚC SƠN
0905234515
23 Hoàng Dương Ngọc Hoàng Chủ tịch
LĐLĐ HUYỆN QUẾ SƠN
0914 884 179
24 Thao Nguyễn Thị Thao Chủ tịch
LĐLĐ TP TAM KỲ
0905 101 883
3 829 280
25 Nhựt	Phan Dương Nhựt Phó Chủ tịch
LĐLĐ TP TAM KỲ
0905 641 314
3 829 280
26 Biên Bhling Biên Chủ tịch
LĐLĐ HUYỆN TÂY GIANG
0362 608 953
3 796 097
27 Trạng Vũ Như Trạng Phó Chủ tịch
LĐLĐ HUYỆN TÂY GIANG
0979 428 708
28 Đội Trần Ngọc Đội Chủ tịch
LĐLĐ HUYỆN THĂNG BÌNH
0984 497 749
3 874 044
29 Sơn Vũ Thái Sơn Phó Chủ tịch
LĐLĐ HUYỆN THĂNG BÌNH
0948 727 427
3 874 044
30 Thanh Lê Ngọc Thanh Chủ tịch
LĐLĐ HUYỆN TIÊN PHƯỚC
0986 958 782
3 884 357
31 Chỉ Nguyễn Đình Chỉ Phó Chủ tịch
LĐLĐ HUYỆN TIÊN PHƯỚC
0978 855 117
3 884 357
32 Vĩnh Nguyễn Kỳ Vĩnh Chủ tịch
CĐ CÁC KHU KINH TẾ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP
0905 812 034
33 Bảo Trần Quốc Bảo Chủ tịch
CĐ VIÊN CHỨC TỈNH
0914 152 727
3 811 818
34 Văn Nguyễn Văn Văn Chủ tịch
CĐ NGÀNH Y TẾ
0914 127 432
3 859 833
35 Á Nguyễn Á Phó Chủ tịch
CĐ NGÀNH Y TẾ
0986 450 009
36 Lam Lê Hùng Lam Chủ tịch
CĐCS CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH - XÃ HỘI
0903 597 141
3 813 713
37 Hồ Huỳnh Văn Hồ Phó Chủ tịch
CĐCS CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH - XÃ HỘI
0905 131 356
38 Đức Dương Tấn Đức Chủ tịch
CĐCS CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG
0914.239.157
39 Anh Nguyễn Việt Anh Phó Chủ tịch
CĐCS CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG
0905 406 151
6 268 712
40 Thu Tâm Nguyễn Thị Thu Tâm Chủ tịch
CĐCS CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN
0903 552 999
Truyền hình lao động và công đoàn


  Liên kết website

  BẢN QUYỀN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NAM
  Giấy phép :15/GP-TTĐT
  Địa chỉ : 10 Trần Phú - TP.Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
  Điện thoại : 02353.852.510 - Fax : 02353.812.395
  Email: congdoanqnam@gmail.com
  Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

  Tổng số lượt truy cập

  00004935397