Bộ máy tổ chức

Liên đoàn Lao động tỉnh:

          1. Thường trực:

- Đ/c Phan Xuân Quang         : Chủ tịch
   - Đ/c Lưu Văn Thương          : Phó Chủ tịch
- Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Ánh  : Phó Chủ tịch

2. Các Ban:

            - Tổ chức - Kiểm tra

           - Tuyên giáo - Nữ công

            - Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động

            - Tài chính

            - Văn phòng                              

 Các cấp công đoàn:

1. Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố:

Liên đoàn Lao động huyện Bắc Trà My

Liên đoàn Lao động huyện Duy Xuyên

Liên đoàn Lao động huyện Đại Lộc

Liên đoàn Lao động thị xã Điện Bàn

Liên đoàn Lao động huyện Đông Giang

Liên đoàn Lao động huyện Hiệp Đức

Liên đoàn Lao động thành phố Hội An

Liên đoàn Lao động huyện Nam Giang

Liên đoàn Lao động huyện Nam Trà My

Liên đoàn Lao động huyện Nông Sơn

Liên đoàn Lao động huyện Núi Thành

Liên đoàn Lao động huyện Phú Ninh

Liên đoàn Lao động huyện Phước Sơn

Liên đoàn Lao động huyện Quế Sơn

Liên đoàn Lao động thành phố Tam Kỳ

Liên đoàn Lao động huyện Tây Giang

Liên đoàn Lao động huyện Thăng Bình

Liên đoàn Lao động huyện Tiên Phước
            2. Công đoàn ngành và tương đương:

Công đoàn Các khu Kinh tế và khu Công nghiệp

Công đoàn ngành Giáo dục

Công đoàn Viên chức

Công đoàn ngành Xây dựng

Công đoàn ngành Y tế

Truyền hình lao động và công đoàn


  Liên kết website

  BẢN QUYỀN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NAM
  Giấy phép :15/GP-TTĐT
  Địa chỉ : 10 Trần Phú - TP.Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
  Điện thoại : 02353.852.510 - Fax : 02353.812.395
  Email: congdoanqnam@gmail.com
  Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

  Tổng số lượt truy cập

  00005533032