Bộ máy tổ chức

Liên đoàn Lao động tỉnh:

          1. Thường trực:

- Đ/c Phan Xuân Quang         : Chủ tịch
   - Đ/c Phan Minh Á                 : Phó Chủ tịch Thường trực
- Đ/c Lưu Văn Thương          : Phó Chủ tịch
- Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Ánh  : Phó Chủ tịch

2. Các Ban:

            - Tổ chức

            - Văn phòng Ủy ban Kiểm tra

            - Tuyên giáo

            - Nữ công

            - Chính sách - Pháp luật

            - Tài chính

            - Văn phòng                         

3. Đơn vị trực thuộc:

Nhà khách công đoàn
    Nhà Văn hóa Lao động KCN Điện Nam-Điện Ngọc

 Các cấp công đoàn:

1. Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố:

Liên đoàn Lao động huyện Bắc Trà My

Liên đoàn Lao động huyện Duy Xuyên

Liên đoàn Lao động huyện Đại Lộc

Liên đoàn Lao động thị xã Điện Bàn

Liên đoàn Lao động huyện Đông Giang

Liên đoàn Lao động huyện Hiệp Đức

Liên đoàn Lao động thành phố Hội An

Liên đoàn Lao động huyện Nam Giang

Liên đoàn Lao động huyện Nam Trà My

Liên đoàn Lao động huyện Nông Sơn

Liên đoàn Lao động huyện Núi Thành

Liên đoàn Lao động huyện Phú Ninh

Liên đoàn Lao động huyện Phước Sơn

Liên đoàn Lao động huyện Quế Sơn

Liên đoàn Lao động thành phố Tam Kỳ

Liên đoàn Lao động huyện Tây Giang

Liên đoàn Lao động huyện Thăng Bình

Liên đoàn Lao động huyện Tiên Phước
2. Công đoàn ngành và tương đương:

Công đoàn các Khu Công nghiệp

Công đoàn ngành Giáo dục

Công đoàn Viên chức

Công đoàn ngành Xây dựng

Công đoàn ngành Y tế

3. Công đoàn cơ sở trung ương:    

CĐCS Chi nhánh Ngân hàng Chính sách – Xã hội

CĐCS Chi nhánh Ngân hàng Công thương

CĐCS Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư – Phát triển

CĐCS Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước

CĐCS Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

CĐCS Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương

CĐCS Bệnh viện Đa khoa TW Quảng Nam

CĐCS Bưu điện Quảng Nam

CĐCS Cty Cao su Nam Giang

CĐCS Cty Cao su Quảng Nam

CĐCS Cty Điện lực Quảng Nam

CĐCS Cty Than – Điện Nông Sơn

CĐCS Cty Thủy điện Geruco Sông Kon

CĐCS Viễn thông Quảng NamLiên kết website

BẢN QUYỀN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NAM
Giấy phép :15/GP-TTĐT
Địa chỉ : 10 Trần Phú - TP.Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.852.510 - Fax : 02353.812.395
Email: congdoanqnam@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

00001830952