Chi tiết tin

Hướng dẫn khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”

Ngày 12/12/2018, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 2443/HD-TLĐ về khen thưởng các chuyên đề, trong đó, quy định khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” như sau:

- Tiêu chuẩn khen thưởng Cờ thi đua chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” của Tổng Liên đoàn

Là đơn vị có thành tích xuất sắc tiêu biểu nhất trong số các Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có thành tích cao trong việc chỉ đạo và thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” của ngành, địa phương.

Tiêu chuẩn khen thưởng Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” của Tổng Liên đoàn

Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” của Tổng Liên đoàn được xét tặng cho Công đoàn cơ sở và các cá nhân đạt các tiêu chuẩn như sau:

1. Đối với Công đoàn cơ sở

- Đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong số các công đoàn cơ sở có thành tích cao trong việc chỉ đạo và thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” của ngành, địa phương và cấp tương đương.

- Hai năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tính cả năm đề nghị khen thưởng) và năm trước liền kề thời điểm đề nghị khen đã được tặng Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương hoặc Giấy khen chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” của Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn và năm đề nghị khen thưởng được công nhận Công đoàn cơ sở vững mạnh.

2. Đối với cá nhân

- Là cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” của ngành, địa phương.

- Hai năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tính cả năm đề nghị khen thưởng) hoặc hai năm liên tục đạt danh hiệu đoàn viên Công đoàn xuất sắc, trong thời gian đó có 01 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở. Năm trước liền kề thời điểm đề nghị khen thưởng Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” của Tổng Liên đoàn đã được tặng thưởng Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương hoặc Giấy khen chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” của Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Nguồn tin: http://congdoan.vn

[Trở về]

Các tin mới hơn:Liên kết website

BẢN QUYỀN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NAM
Giấy phép :15/GP-TTĐT
Địa chỉ : 10 Trần Phú - TP.Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.852.510 - Fax : 02353.812.395
Email: congdoanqnam@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

00001048480