Chi tiết tin

HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN TÀI CHÍNH, HỖ TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG CỦA NGHIỆP ĐOÀN NGHỀ CÁ

Người đăng: Admin Công đoàn Ngày đăng: 16:25 | 14/09 Lượt xem: 129

Quảng Nam là địa phương ven biển, có ngư trường rộng lớn, có nghề khai thác hải sản lâu đời. Phương tiện đánh bắt hải sản và lực lượng lao động trên biển tương đối đông (gần 3.000 tàu, trong đó hơn 600 tàu có công suất từ 90 CV trở lên và hơn 14.000 lao động).

Do tham gia lao động phân tán theo tàu khai thác hải sản nên lực lượng lao động trên biển cần được tập hợp để hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất cũng như khi cần thiết tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, biển đảo của Tổ quốc. Xuất phát từ nhu cầu đó, thực hiện chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam, tháng 6 năm 2012, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam đã thành lập Nghiệp đoàn nghề cá (NĐNC) đầu tiên tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, với 187 đoàn viên; đến nay đã phát triển được 9 NĐNC thuộc 4 huyện, thành phố: Núi Thành (Tam Quang, Tam Hải, Tam Giang), Duy Xuyên (Duy Hải, Duy Vinh, Duy Nghĩa), Thăng Bình (Bình Minh, Bình Hải) và Tam Kỳ (Tam Thanh) với 2.226 đoàn viên.
Hoạt động của đoàn viên NĐNC xã Tam Quang

Thời gian qua, trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, các NĐNC đã có nhiều nỗ lực trong việc phát triển đoàn viên, tổ chức các hoạt động, duy trì các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động (NLĐ); tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, biển đảo của Tổ quốc; xây dựng nghiệp đoàn ngày một vững mạnh, nhiều đoàn viên và NĐNC được các cấp chính quyền, tổ chức chính trị- xã hội biểu dương, khen thưởng.
Tuy nhiên, một khó khăn cho các NĐNC là nguồn kinh phí để tổ chức hoạt động. Là cấp cơ sở của hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam nhưng cho đến nay chưa có văn bản hướng dẫn riêng của cơ quan có thẩm quyền về kinh phí hoạt động, trong khi đó NĐNC có yếu tố đặc thù là không có chủ sử dựng lao động đồng cấp, do đó không có nguồn kinh phí công đoàn. Về đoàn phí, theo quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam là do đoàn viên đóng bằng 1% mức lượng cơ sở theo quy định của Nhà nước, trường hợp các NĐNC có mức thu thấp hơn phải được phê duyệt của công đoàn cấp trên trực tiếp và không thấp hơn 10.000 đồng/đoàn viên/ tháng, tuy vậy trên thực tế, nguồn thu này không nhiều.
Để có kinh phí hoạt động, bên cạnh nguồn đoàn phí, các NĐNC đã tích cực vận động từ các nguồn hỗ trợ của địa phương và các tổ chức, cá nhân. Nguồn hỗ trợ này chủ yếu đáp ứng nhu cầu tổ chức đại hội hết nhiệm kỳ, thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, NLĐ gặp khó khăn, nhất là gặp rủi ro khi tham gia lao động trên biển, bị tàu nước ngoài đâm hư hại tàu thuyền, ngư cụ. Tuy vậy, nguồn hỗ trợ trên không nhiều, lại thiếu ổn định, phụ thuộc vào khả năng cân đối ngân sách của UBND các xã và sự vận động của Ban Chấp hành các NĐNC.
Từ thực tế đó, nhằm đáp ứng một phần kinh phí hoạt động mang tính ổn định cho các NĐNC, năm 2018, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã kiến nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí cho các NĐNC trên địa bàn tỉnh. Việc hỗ trợ này được tiến hành theo định kỳ hàng năm, bắt đầu từ năm 2019 và có thể tăng dần hàng năm, tùy thuộc vào khả năng cân đối nguồn ngân sách của tỉnh. Nguồn hỗ trợ này chủ yếu chi cho công tác quản lý hành chính, tổ chức sinh hoạt định kỳ, đột xuất của ban chấp hành, của nghiệp đoàn, tổ chức các hoạt động tuyên truyền…
Đề xuất trên đã được UBND tỉnh ghi nhận và giao Sở Tài chính phối hợp với LĐLĐ tỉnh tham mưu nguồn kinh phí để hỗ trợ cho các hoạt động của các NĐNC, thời gian thực hiện bắt đầu từ năm 2019.  Kết quả, UBND tỉnh đã hỗ trợ cho các NĐNC như sau:
- Năm 2019:   90.000.000 đồng (10.000.000 đồng/1 NĐNC)
- Năm 2020: 135.000.000 đồng (15.000.000 đồng/1 NĐNC)
- Năm 2021: 135.000.000 đồng (15.000.000 đồng/1 NĐNC).
Số kinh phí trên được LĐLĐ tỉnh chuyển về cho LĐLĐ các huyện, thành phố để chuyển cấp cho các NĐNC. Ban Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chi và thủ tục thanh toán với Sở Tài chính.
Tuy chưa nhiều nhưng có thể nói nguồn hỗ trợ của UBND tỉnh có tính ổn định; các NĐNC chủ động được kế hoạch thu, chi, đáp ứng các nhu cầu cần thiết trong các hoạt động. Với sự hỗ trợ trên, Quảng Nam trở thành một trong số rất ít địa phương của cả nước đã được UBND cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các NĐNC hoạt động có tính ổn định, theo định kỳ hàng năm từ nguồn ngân sách nhà nước.
Từ cách làm trên của LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ các huyện, thành phố có NĐNC đã kiến nghị với UBND cấp huyện có cơ chế hỗ trợ bổ sung kinh phí cho các NĐNC. Kết quả năm 2021, LĐLĐ huyện Núi Thành đã được UBND huyện cấp hỗ trợ cho các NĐNC 30.000.000 đồng phục vụ cho các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên. Ngoài ra, LĐLĐ thành phố Tam Kỳ đã chủ động phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng kiến nghị UBND thành phố hỗ trợ cho các Hội nghề cá để cùng với NĐNC xã Tam Thanh tổ chức các hoạt động, cụ thể năm 2019, 2020 là 20.000.000 đồng, năm 2021 là 25.000,000 đồng. Các NĐNC cũng vận động được nhiều nguồn khác để hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ gặp khó khăn trong lao động và cuộc sống với số tiền hàng trăm triệu đồng.
Có thể nói, nguồn hỗ trợ của UBND tỉnh tuy rất đáng trân trọng, giải quyết phần nào nhu cầu chi cho các hoạt động tại các nghiệp đoàn nghề cá. Tuy nhiên, so với yêu cầu chi cho các hoạt động của NĐNC cần có sự huy động từ nhiều nguồn hỗ trợ khác, nhất là trong bối cảnh tình hình biển Đông luôn diễn biến phức tạp, khó lường. 
Ngày 29/6/2021, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 2728/QĐ-TLĐ Quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của nghiệp đoàn nghề cá. Tuy là quy định tạm thời nhưng đã xác định rõ nguyên tắc tổ chức và hoạt động của nghiệp đoàn nghề cá, trách nhiệm và mối quan hệ công tác, tài chính của nghiệp đoàn nghề cá.
Về tài chính, điều 16, Chương II (Tài chính của nghệp đoàn nghề cá) quy định nguồn thu tài chính của NĐNC cơ sở có phần hỗ trợ của công đoàn cấp trên và tại khoản 3, điều 12, Chương IV (Trách nhiệm và mối quan hệ công tác) xác định: “LĐLĐ các tỉnh, thành phố có NĐNC cơ sở: phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh, thành phố nghiên cứu, đề xuất chính sách đối với cán bộ, đoàn viên, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất để các NĐNC cơ sở hoạt động”. Đây là cơ sở pháp lý có tính khả thi nhất để từ năm 2022, LĐLĐ tỉnh có cơ chế hỗ trợ trực tiếp cho các NĐNC.
Nhằm tạo điều kiện cho các NĐNC có kinh phí hoạt động một cách ổn định, và chủ động trong kế hoạch thu, chi, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng các nghiệp đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới tổ chức và nội dung hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 02- NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và nội dung hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, thiết nghĩ cần tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.
Trước hết, LĐLĐ tỉnh cần tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh duy trì việc hỗ trợ cho các NĐNC theo hướng nâng thêm mức hỗ trợ và được HĐND tỉnh đưa vào kế hoạch giao dự toán hàng năm. Mặt khác, hoạt động của NĐNC gắn liền với địa bàn của địa phương, do đó UBND các huyện, thành phố có NĐNC xem xét có cơ chế hỗ trợ trực tiếp kinh phí cho các NĐNC để tổ chức các hoạt động gắn liền với nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là tuyên truyền giáo dục ngư dân thực hiện đúng các quy định về tham gia lao dộng sản xuất trên biển, không xâm phạm lãnh hải các nước, đồng thời sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước.
Bên cạnh đó, LĐLD tỉnh cần kiến nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam sớm có hướng dẫn việc triển khai khoản 3, điều 12, Chương IV, Quyết định số 2728/QĐ-TLĐ Quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của nghiệp đoàn nghề cá, trong đó làm rõ nội dung và mức chi hỗ trợ cho NĐNC từ nguồn dự toán hàng năm của LĐLĐ các tỉnh, thành phố có nghiệp đoàn nghề cá.
Một vấn đề quan trọng nữa là LĐLĐ các huyện, thành phố có NĐNC cần chỉ đạo các NĐNC làm tốt công tác thu đoàn phí, đồng thời tiếp tục chủ động vận động, tranh thủ các nguồn hỗ trợ từ các tổ chức và cá nhân, nhằm góp phần chăm lo tốt hơn đời sống của đoàn viên và NLĐ. Đồng thời hướng dẫn các NĐNC sử dụng nguồn tài chính hỗ trợ đúng quy định của Nhà nước và của tổ chức công đoàn; tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng tài chính công đoàn để khắc phục kịp thời những sai sót (nếu có). Sử dụng đúng mục đích các nguồn tài chính cũng là cách để các cấp chính quyền, các tổ chức, cá nhân tin tưởng và tiếp tục hỗ trợ.
Tóm lại, NĐNC là cấp cơ sở của Công đoàn Việt Nam có vị trí và nhiệm vụ mang tính đặc thù, gắn liền với NLĐ trên biển, gắn liền với việc khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Quan tâm và tạo mọi điều kiện có thể cho các NĐNC hoạt động là trách nhiệm của các cấp công đoàn và toàn xã hội. Nếu các giải pháp trên được quan tâm giải quyết và tổ chức thực hiện sẽ giải quyết cơ bản nguồn kinh phí hoạt động của các NĐNC, đáp ứng được yêu cầu tiếp tục đổi mới tổ chức và nội dung hoạt động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới, xây dựng các NĐNC thực sự là tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh, xây dựng NĐNC thành pháo đài góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tác giả: Phan Xuân Quang

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Truyền hình Lao động và Công đoàn


  Liên kết website

  BẢN QUYỀN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NAM
  Giấy phép :15/GP-TTĐT
  Địa chỉ : 10 Trần Phú - TP.Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
  Điện thoại : 02353.852.510 - Fax : 02353.812.395
  Email: congdoanqnam@gmail.com
  Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

  Tổng số lượt truy cập

  00003338462