Get Adobe Flash player
Chào mừng đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Tài khoản

Tài khoản  
 

Thư viện video

Thư viện Âm nhạc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về Website này?

CÁC LOẠI BIỂU MẪU

Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn
V/v ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính CĐ
Mẫu dự toán thu, chi tài chính Công đoàn
Dành cho CĐCS
Hướng dẫn thống kê
Hướng dẫn báo cáo thống kê dành cho công đoàn
Biểu mẫu hướng dẫn quyết toán thu, chi tài chính CĐ
Dành cho CĐCS
Biểu mẫu thống kê công đoàn
Dành cho cấp trên cơ sở
Biểu mẫu thống kê công đoàn
Dành cho công đoàn cơ sở
 • Hướng dẫn số 05
  V/v khen thưởng năm học 2017-2018
 • Công văn số 180
  V/v triển khai thực hiện Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg và Nghị định số 41/2018/NĐ-CP
 • Công văn số 178
  V/v nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức năm 2018
 • Công văn của UBKT
  V/v chuẩn bị báo cáo hoạt động UBKT 6 tháng đầu năm 2018
 • Hướng dẫn số 04
  Chủ đề hoạt động công tác Dân số-Gia đình-Trẻ em năm 2018
 • Công văn số 161
  V/v báo cáo số liệu CNVCLĐ, đoàn viên CĐ, CĐCS, doanh nghiệp
 • Công văn số 160
  V/v triển khai công tác thi đua khen thưởng của Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 trong công tác nữ công của công đoàn
    

 







Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập