Get Adobe Flash player
Chào mừng đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Tài khoản

Tài khoản  
 

Thư viện video

Thư viện Âm nhạc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về Website này?

Góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội

Văn kiện Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023
Dự thảo Báo cáo BCH LĐLĐ tỉnh Quảng Nam lần thứ XV tại Đại hội CĐ tỉnh lần thứ XVI và các phụ lục số liệu
Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐVN
Hướng dẫn và biểu mẫu đính kèm Công văn số 135/LĐLĐ ngày 03/5/2017 của BTV LĐLĐ tỉnh

  • Hướng dẫn số 05
  V/v khen thưởng năm học 2017-2018
 • Công văn số 180
  V/v triển khai thực hiện Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg và Nghị định số 41/2018/NĐ-CP
 • Công văn số 178
  V/v nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức năm 2018
 • Công văn của UBKT
  V/v chuẩn bị báo cáo hoạt động UBKT 6 tháng đầu năm 2018
 • Hướng dẫn số 04
  Chủ đề hoạt động công tác Dân số-Gia đình-Trẻ em năm 2018
 • Công văn số 161
  V/v báo cáo số liệu CNVCLĐ, đoàn viên CĐ, CĐCS, doanh nghiệp
 • Công văn số 160
  V/v triển khai công tác thi đua khen thưởng của Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 trong công tác nữ công của công đoàn
    

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập