Get Adobe Flash player
Chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Tài khoản

Tài khoản  
 

Thư viện video

Thư viện Âm nhạc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về Website này?

Góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội

Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội
Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2013-2018; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023
Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2013-2018; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023
Nghị quyết Đại hội
Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023

 


 • Công văn số 338
  V/v chỉ đạo hoạt động CĐCS trường học
 • Công văn số 339
  V/v tạo điều kiện cho CĐCS mở tài khoản giao dịch
 • Công văn số 340
  V/v phối hợp vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2018
 • Công văn số 341
  Phối hợp tổ chức đợt thi đua chào mừng Đại hội đại biểu MTTQVN các cấp
 • Công văn số 342
  V/v báo cáo kết quả thực hiện đề tài, sáng kiến kinh nghiệm và chấm điểm, xếp loại
 • Báo cáo số 88
  Đánh giá việc tổ chức và tham gia giải cầu lông; gặp mặt cán bộ chuyên trách công đoàn tỉnh năm 2018
 • Công văn số 34
  V/v báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn năm 2018
    

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập