Get Adobe Flash player
Chào mừng đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Tài khoản

Tài khoản  
 

Thư viện video

Thư viện Âm nhạc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về Website này?

Góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội

Văn kiện Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023
Dự thảo Báo cáo BCH LĐLĐ tỉnh Quảng Nam lần thứ XV tại Đại hội CĐ tỉnh lần thứ XVI và các phụ lục số liệu
Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐVN
Hướng dẫn và biểu mẫu đính kèm Công văn số 135/LĐLĐ ngày 03/5/2017 của BTV LĐLĐ tỉnh

  • Công văn số 336
  V/v báo cáo kết quả thực hiện đề tài, sáng kiến kinh nghiệm và phân bổ chỉ tiêu thi đua khen thưởng
 • Công văn số 334
  V/v thống nhất đầu mối vận động ủng hộ các tỉnh khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra
 • Báo cáo số 79
  Kết quả tham gia tổ chức giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam lần thứ XXI-năm 2017 Cúp Agribank
 • Công văn số 329
  V/v đẩy mạnh triển khai thực hiện "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn"
 • Quyết định số 358
  V/v sửa đổi Tiết 3, Khoản 3, Điều 3, Mục II quy định kèm theo Quyết định số 99/QĐ-LĐLĐ ngày 28/4/2017
 • Công văn UBKT
  V/v báo cáo hoạt động UBKT năm 2017
 • Công văn số 326
  V/v thực hiện cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" năm 2017
    

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập