Get Adobe Flash player
Chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tài khoản

Tài khoản  
 

Thư viện video

Thư viện Âm nhạc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về Website này?
Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở tạo khả năng sáng tạo của người lao động
Người đăng: Nguyễn Thị Thu Hiền .Ngày đăng: 12/12/2013 .Lượt xem: 656 lượt.
Dương Tấn Ó

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển, dân chủ là cơ sở của tự do và tự do làm cho dân chủ được thực hiện trên thực tế. Không có dân chủ thật sự thì sẽ không có tự do. Một cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp dân chủ thì sẽ tạo điều kiện cho người lao động có tự do. Và nó cũng là điều kiện để người lao động độc lập trong suy nghĩ, hành động, làm gia tăng khả năng sáng tạo của người lao động.
Trên cơ sở thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, các Nghị định 71 của Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính sự nghiệp và Nghị định 07, 87 (nay là Nghị định 60) của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Hằng năm, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh có hướng dẫn cụ thể đến các cấp công đoàn trong tỉnh chỉ đạo Chủ tịch công đoàn cơ sở phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ doanh nghiệp tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức và Hội nghị người lao động tại đơn vị.


Công ty CP In-PHS và TBTH QN tổ chức HN CBCC năm 2013

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ những năm qua đã đạt được một số kết quả đáng phấn khởi. Năm 2013 toàn tỉnh có 98,4% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, 64,8% doanh nghiệp tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức, Đại hội công nhân viên chức và Hội nghị người lao động. Nội dung và chất lượng Hội nghị được nâng lên, trước khi tổ chức Hội nghị, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động phối hợp với Chủ tịch công đoàn cơ sở bàn bạc, thống nhất về thời gian, nội dung và phân công nhiệm vụ một cách cụ thể. Do đó, công tác chuẩn bị nội dung Hội nghị rất chu đáo, các văn bản trình ra Hội nghị đảm bảo chất lượng. Hội nghị cán bộ công chức, Đại hội công nhân viên chức và Hội nghị người lao động thật sự là diễn đàn phát huy dân chủ của cán bộ công chức và người lao động, mọi công việc của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều được công khai, minh bạch để cán bộ công chức và người lao động tham gia bàn bạc về chương trình công tác, kế hoạch sản xuất kinh doanh, quy chế chi tiêu nội bộ… tính dân chủ, công khai được mở rộng, xây dựng được khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức và người lao động được nâng lên, mối quan hệ giữa chính quyền và công đoàn ngày càng mật thiết.
Xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn, phát huy được tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ công chức và người lao động, chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ công chức theo hướng sát dân, gần dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần quan trọng trong phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng quan liêu, lãng phí tăng cường đoàn kết thống nhất trong nội bộ cơ quan.
Tuy nhiên, việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở một số nơi còn hình thức, chất lượng chưa cao, chưa đi vào nề nếp. Một số nơi chưa thực hiện tốt việc công khai, dân chủ về quản lý thu, chi tài chính, nâng lương, quy hoạch đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Phần lớn các doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn chưa xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ, thiếu công khai dân chủ về sản xuất, kinh doanh, tiền lương, tiền thưởng và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động.
Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo tôi cần tập trung một số nội dung cụ thể như sau:
1. Xác định rõ trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội; của cán bộ, đoàn viên và người lao động về những quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát huy quyền làm chủ, mở rộng dân chủ trực tiếp của cán bộ công chức và người lao động.
2. Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công chức và người lao động.
3. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, phát huy vai trò làm chủ của cán bộ công chức và người lao động trong phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội tiêu cực tại cơ sở.
4. Củng cố và phát huy vai trò của Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở các cấp trong việc hướng dẫn, đôn đốc, tham mưu cho cấp uỷ kiểm tra, chỉ đạo thường xuyên; coi trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện cán bộ công chức và người lao động về ý thức, trách nhiệm, phong cách và năng lực thực hiện dân chủ ở cơ sở.
5. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp uỷ đảng, trách nhiệm của người đứng đầu về thực hiện quy chế dân chủ, thực hiện tốt việc công khai minh bạch theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, phát huy vai trò của Thanh tra nhân dân trong việc tuyên truyền, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
Thực hiện tốt Quy chế dân chủ là một điều không dễ dàng. Nhưng nếu có sự chỉ đạo sâu sát của cấp uỷ đảng, sự chấp hành nghiêm túc của thủ trưởng cơ quan, đơn vị và chủ doanh nghiệp cộng với tinh thần trách nhiệm cao của tổ chức công đoàn và người lao động thì chắc chắn sẽ đạt kết quả tốt./.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Động viên con công nhân
LĐLĐ tỉnh: tập huấn công tác Bảo vệ Môi trường và An toàn, vệ sinh lao động năm 2018
NHÂN KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY BÁC HỒ RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA YÊU NƯỚC:
CÔNG ĐOÀN QUẢNG NAM VỚI PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC
LĐLĐ tỉnh: tiếp nhận thiết bị chiếu sáng trường học do Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông hỗ trợ
ĐIỂM SÁNG VÙNG CAO
Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 thành công tốt đẹp
XÂY DỰNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN GẮN VỚI CHẤT LƯỢNG
LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
LĐLĐ tỉnh Quảng Nam: làm việc và chúc Tết Bunpimay tại tỉnh Sê Kông (Lào).
LĐLĐ tỉnh: Hội nghị tổng kết công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2017 và tập huấn công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2018
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Vài nét nổi bật trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn tỉnh Quảng Nam năm 2013
Hội nghị sơ kết 01 năm CTPH giữa LĐLĐ tỉnh và Công ty Điện lực Quảng Nam
Chủ nghĩa cá nhân
Điều 10 về Công đoàn là phù hợp với lý luận và thực tiễn
Vấn đề đình công, thực trạng và một số giải pháp
LĐLĐ tỉnh phối hợp cùng Quỹ XHTT Tấm lòng vàng trao quà cứu trợ cho bà con vùng lũ lụt
Giáo dục là quốc sách hàng đầu
LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội thảo Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn trong ngành du lịch Quảng Nam
Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính công đoàn tại Công đoàn Giáo dục huyện Nông Sơn
Để phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

 

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập